Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) untuk Ibu bapa dan Guru

Pemahaman Lengkap Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) untuk Ibu bapa dan Guru.

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah menawarkan sebuah platform kepada agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, JPN dan PPD. Tujuan utama sistem ini bagi memudahkan pihak-pihak berkenaan membuat analisis dalam sistem pendidikan tempatan dalam usaha mengatasi sebarang kelemahan yang timbul. Dengan kata lain, sistem ini menawarkan pusat pengumpulan beserta analisis data peperiksaan peringkat dalaman.

Pengguna boleh melayari laman rasmi sesawang https://sapsnkra.moe.gov.my bagi mengetahui lebih lanjut. Pendek kata, SAPS memainkan peranan penting kepada pihak pengurusan dalam menganalisis TOV ( Take of Value), ETR (Expected Target Result) dan AR (Actual Result). Pengguna sistem ini pastinya tertumpu kepada para guru, ibu bapa mahupun pelajar sendiri.

Perlu diketahui para pengguna, SAPS ini akan memaparkan keputusan peperiksaan yang terkini. Oleh itu, ibu bapa dapat menggunakan kelebihan ini dalam usaha memantau prestasi anak mereka. Berikut merupakan tatacara penggunaan sistem yang betul berserta informasi lengkap dalam mengenali dengan lebih mendalam mengenai operasi SAPS Online ini .

SAPS Semakan Ibu Bapa Online

Klasifikasi Jenis Keputusan Peperiksaan Yang Boleh Disemak

Senarai di bawah merupakan jenis-jenis keputusan yang boleh disemak oleh ibu bapa/ penjaga, para guru mahupun murid sendiri :-

 • Keputusan Peperiksaan Sekolah Rendah (Darjah 1 – 6)
 • Keputusan Peperiksaan Sekolah Menengah (Tingkatan 1 – 5)
 • Ujian 1
 • Peperiksaan Pertengahan Tahun
 • Ujian 2
 • Peperiksaan Akhir Tahun
 • Peperiksaan Percubaan (Peperiksaan Percubaan UPSR, PT3 dan SPM)

Tatacara Penggunaan SAPS yang Betul

Pengguna yang gagal memasuki laman sesawang rasmi SAPS PERLU:

 • Klik “Clear Browsing Cache” ATAU
 • Klik “ Your connection is not private”

Langkah berikutnya :-

2. Isi angka kad pengenalan pelajar atau sijil lahir tanpa masukkan apa-apa simbol dan jarak.
3. Kemudian, klik jenis sesi persekolahan (menengah atau rendah) serta tahun peperiksaan.
4. Klik butang Semak Laporan, dan anda akan dibawa ke menu seperti paparan di bawah:

 1. Untuk paparan yang lebih terperinci, klik Papar Markah Peperiksaan.

Jenis-jenis Masalah dalam Sistem SAPS serta Cara Mengatasi.

Para pengguna sedia maklum bahawa sistem ini merupakan permulaan langkah bagi Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melibatkan teknologi dalam sistem pendidikan negara. Oleh itu,para pengguna yang sering kali menghadapi masalah semasa mengoperasi laman sesawang ini perlu ambil perhatian pada penerangan di bawah.

Masalah Daftar Masuk SAPS

 • Setiausaha Peperiksaan (SUP) Tidak Dapat Daftar Masuk ID

SUP perlu menghubungi dan membuat laporan pada HELPDESK bagi mendapatkan kepastian tentang masalah ini.

 • Guru Matapelajaran atau Guru Kelas Tidak Dapat Daftar Masuk ID atau masalah Lupa Kata Laluan

Untuk langkah pertama, SUP akan menyemak kewujudan akaun GMP atau GK berkenaan. Sekiranya akaun belum wujud, maka SUP akan mewujudkan akaun baru dengan menyediakan ID serta kata laluan yang baru. Sekiranya sudah wujud, SUP akan reset kembali kata laluan yang baru.

SUP boleh menyemak ID dan kata laluan untuk GMP/GK tersebut melalui langkah-langkah seperti berikut;

 1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan

 

 1. Klik Kemudahan
 2. Sub menu berikut akan keluar,kemudian klik senarai Pengguna
 3. Daftar Masuk ID dan Kata laluan pengguna akan dipaparkan
 • Menukar ID dan Kata Laluan
 • Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
 • Klik Menu Guru MP
 • Sub Menu Berikut akan keluar kemudian Klik Tukar Kata Laluan

 

 • ID Pengguna, Kata Laluan Lama, Kata Laluan Baru diisi dan sahkan Kata Laluan Baru
 • Klik Hantar

Mendaftarkan Setiausaha Peperiksaan (SUP), Guru Kelas (GK), Guru Matapelajaran (GMP)

 • Masalah data jawatan SUP yang hilang

Bagi guru-guru yang telah dinaikkan pangkat kepada SUP baru namun masih tiada perubahan maklumat dalam laman sesawang. Anda perlu memaklumkan hal ini kepada SUP lama dan SUP lama tersebut perlu menyemak status guru berkenaan untuk melihat level terkini.

Kemudian, jika SUP lama masih lagi didaftarkan sebagai SUP sekolah, tindakan seperti di bawah boleh dilakukan;

  1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan
  2. Klik kemudahan
  3. Sub menu berikut akan keluar kemudian klik Admin
  4. Klik Pilih Guru. Kemudian senarai guru akan dipaparkan.

Seterusnya, paparan seperti berikut akan muncul;

  1. Pilih nama SUP baru kemudian Klik Hantar

Masalah kemaskini jawatan guru-guru yang masih tergendala untuk tempoh yang lama dalam laman sesawang, hendaklah dilaporkan kepada HELPDESK SAPS. Maklumat yang anda perlu sediakan seperti kod sekolah atau no KP guru-guru yang berkenaan.

 • Pertukaran Jawatan Guru Matapelajaran ke Guru Kelas

GMP (Guru Mata Pelajaran) perlu memaklumkan kepada SUP di atas sebarangan penukaran yang berlaku. Di bawah merupakan langkah-langkah penukaran GMP kepada GK oleh SUP.

  1. SUP sekolah hanya perlu klik pada menu import Data APDM
  2. Klik Senarai Kelas dan Guru Kelas untuk mengemaskini maklumat GK. Rujuk panduan di dalam gambarajah berikut;

 

  1. Senarai guru kelas yang terkini akan dipaparkan
 • Tukar level dari Guru Kelas ke Guru Matapelajaran

Guru Kelas yang ditukar menjadi Guru Matapelajaran perlu memaklumkan kepada SUP untuk menukar level GK kepada level GMP.

 1. SUP perlu klik pada Senarai Pengguna.
 2. Pilih nama guru tersebut dan klik pada Reset.

Kemudian, melalui paparan berikut, klik butang Reset untuk menukarkan level GK ke level GMP.

 • Mendaftarkan Guru Matapelajaran baru ke dalam sistem SAPS

Terdapat dua kaedah bagi mendaftar menjadi Guru Matapelajaran,

 • Mendaftarkan sendiri melalui pautan https://sapsnkra.moe.gov.my

 

 1. Isikan nombor KP, ID, Kata Laluan dan sila sahkan kata laluan
 2. Klik Daftar
 • Pendaftaran melalui SUP

SUP yang ditugaskan mendaftar guru matapelajaran baru boleh mengikuti langkah-langkah yang lengkap seperti di bawah :-

 1. Klik menu Guru
 2. Sub menu berikut akan keluar dan kemudian klik Tambah Guru
 3. Nombor kad pengenalan, jantina dan umur diisi.

Pengurusan Guru

 1. Pertukaran Admin
 2. Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
 3. Klik kemudahan
 4. Sub menu berikut akan keluar kemudian Klik Admin

 

 1. Klik Pilih Guru dan senarai guru akan dipaparkan
 2. Pilih nama SUP baru kemudian klik hantar.
 3. Guru Matapelajaran Tersalah Pilih Kod Subjek

Para guru yang telah membuat kesilapan dalam mengemas kini kod matapelajaran tidak perlu khuatir. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah mudah seperti dinyatakan di bawah.

Semakan > Semak Ralat MP.

 1. Klik menu Semkan
 2. Sub Menu berikut akan keluar dan kemudian klik Semak Ralat MP
 3. Klik pada butang Ubahsuai untuk mengubah menjadi kod betul

Setelah selesai proses kemaskini, SUP perlu klik pada Proses Markah Peperiksaan bagi mendapatkan gred dan kedudukan terkini.

 • Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru

Bagi Guru Matapelajaran atau Guru Kelas yang akan berpindah ke sekolah baru, GK/GMP perlu memaklumkan perkara ini kepada SUP sekolah untuk SUP pindahkan GMP/GK ke sekolah lain dalam SAPS. Kaedah mendaftar pemindahan guru oleh SUP adalah seperti berikut;

 1. Klik menu guru
 2. Sub menu berikut akan keluar kemudian klik Kemaskini Guru
 3. Klik menu Pindah Sekolah

Seterusnya, paparan berikut akan dipamerkan;

 1. Kod sekolah atau Nama Sekolah baru diisi dan kemudian klik menu Cari
 2. Kemudian klik menu Pilih.
 3. Nama sekolah yang dipilih akan dipaparkan dan SUP boleh klik pada butang Pindah Sekolah.

*****Subjek guru yang telah bertukar tidak perlu dihapuskan kerana guru yang mengambil alih subjek bagi kelas tersebut boleh mendaftarkan terus ke dalam subjek berkenaan.

 • Mengambil Alih Subjek Guru Lain
 1. Klik menu Guru MP
 2. Sub menu berikut akan keluar dan kemudian klik Daftar MP
 3. Sila pilih Tingkatan, Kelas, Mp berkaitan, dan Bil. Murid Ambil dicatatkan. Seterusnya klik hantar.
 • Masalah Dua Nama Sama Pada Lembaran Markah di dua kelas berbeza

Pelajar yang berpindah kelas perlu dikemaskini maklumat mereka. Jika tidak, masalah seperti ini akan terjadi. Guru-guru yang mengalami masalah mengemas kini maklumat tersebut boleh mengikuti panduan di bawah.

 • Proses ini memerlukan SUP untuk daftar masuk menggunakan mana-mana akaun guru matapelajaran. Pada bahagian markah yang telah diisi, sila klik butang simpan.
 • SUP akan mengesahkan perubahan yang berlaku menggunakan akaun SUP sendiri. Guru akan dapat melihat bahawa nama pelajar terpapar di dalam kelas yang betul.
 • Masalah yang berlarutan walaupun langkah-langkah di atas telah diambil perlu diajukan kepada HELPDESK SAPS .
 • Maklumat Sekolah, Guru dan Pelajar masih Belum Wujud Dalam SAPS

Masalah berkenaan hanya boleh diatasi dengan melaorkan pekara tersebut kepada pegawai perhubungan SAPS di JPN atau melalui HELPDESK SAPS.

 1. Helpdesk akan mendaftar kod sekolah. Kemudian, pihak sekolah perlu melantik seorang SUP dan merasmikan pelantikan tersebut dengan mendaftarnya dalam portal SAPS.
 2. Pendaftaran kali pertama buat para guru dan pelajar perlulah dilakukan di portal Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Kemudian, SUP yang dilantik akan melakukan proses Import ke dalam SAPS.
 3. Berikut ditunjukan proses Import yang betul ke dalam SAPS,
 4. Pilih Menu Admin. Kemudian, import Data APDM
 5. Sub menu berikut akan keluar dan klik senarai Murid SAPS & APDM
 6. Klik import data APDM
 7. Klik import darjah

Nota : Proses Import boleh dilakukan melalui 3 cara iaitu:

 •  Import keseluruhan murid (klik) IMPORT DATA APDM
 • Import secara IMPORT DARJAH
 • Import secara IMPORT INDIVIDU

Semakan SAPS Ibu Bapa

 • Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

SUP dikehendaki mengemaskini nombor KP pelajar tersebut di SAPS dengan cara seperti berikut;

 1. Klik Semak mengikut jenis peperiksaan
 2. Klik import Data APDM>Senarai murid SAPS dan APDM
 3. Klik butang yang ditunjukan untuk menghapuskan pelajar yang mempunyai nombor KP yang salah.

 

 1. Klik OK untuk hapuskan nama pelajar berkenaan.
 2. Klik butang Import untuk mendapatkan No KP Pelajar yang terkini.

 

 1. Nombor KP terini akan dipaparkan di bahagian SAPS.

Setelah pembetulan dilakukan, SUP sekolah perlu memaklumkan segala perubahan yang dilakukan melalui HELPDESK SAPS. Maklumat yang SUP perlu maklumkan terdiri daripada NO KP Pelajar yang salah dan NO KP Pelajar yang betul. Langkah ini penting bagi memastikan slip keputusan peperiksaan dapat dipaparkan bagi semakan saps ibu bapa.

 • Ejaan Nama Anak Salah di dalam SAPS

Kemaskini yang dilakukan oleh guru kelas di dalam APDM perlu dimaklumkan kepada SUP. SUP akan import semula nama pelajar ke dalam SAPS

. Langkah-langkah adalah seperti berikut;

 

 1. Klik senarai import APDM>Senarai murid SAPS & APDM
 2. Klik butang ini untuk hapuskan peelajar yang ejaan namanya salah.
 3. Klik OK untuk hapuskan nama pelajar berkenaan.

 

 1. Klik butang Import untuk mendapatkan ejaan nama pelajar yang terkini.

SUP tidak perlu memakluman pada pihak HELPDESK SAPS berkenaan kesalahan ejaan pada nama pelajar. Hal ini,tidak akan menjejaskan markah pelajar berkenaan. Sebaliknya, SUP perlu memproses semula pendaftaran pelajar berkenaan untuk membetulkan nama pelajar bagi diletakkan pada slip peperiksaan terkini.

Pengisian markah percubaan UPSR/PMR

 • Masalah pengesahan markah tidak dapat dilakukan.

SUP boleh membuat pengesahan markah untuk peperiksaan mahupun ujian melalui langkah-langkah berikut;

 1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan

Hanya status yang berwarna hijau membenarkan SUP melakukan pengesahan markah peperiksaan.

Langkah-langkah bagi melakukan pengesahan bagi status berwarna HIJAU:

 1. Klik Tingkatan/Tahun yang terlibat
 2. Klik pada butang terakhir untuk pengesahan maklumat.

Paparan yang menunjukkan warna merah perlu dilakukan pengisian MARKAH oleh guru mata pelajaran. SUP perlu menyemak subjek teras yang belum diisi markah dan memaklumkan hal berkenaan kepada GMP terlibat supaya tindakan boleh diambil.

 1. Status Merah menunjukkan Pengisian Markah oleh GMP belum selesai dibuat

Subjek-Subjek Yang Diambilkira Dalam Pengiraan GPS PMR

Berikut merupakan subjek-subjek Teras yang diambilkira dalam penilaian PMR;

 • Cara mengubah bilangan murid subjek yang diajar

GMP boleh mengubah bilangan murid jika ada pertambahan murid di dalam kelas tersebut melalui cara seperti berikut;

 1. Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
 2. Klik Menu Guru MP
 3. Sub menu berikut akan keluar, kemudian Klik Menu Markah

Seterusnya, melalui paparan berikut;

 1. Pemahaman Lengkap Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) untuk Ibu-bapa dan Guru.Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah menawarkan sebuah platform kepada agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, JPN dan PPD. Tujuan utama sistem ini bagi memudahkan pihak-pihak berkenaan membuat analisis dalam sistem pendidikan tempatan dalam usaha mengatasi sebarang kelemahan yang timbul. Dengan kata lain, sistem ini menawarkan pusat pengumpulan beserta analisis data peperiksaan peringkat dalaman.

  Pengguna boleh melayari laman rasmi sesawang https://sapsnkra.moe.gov.my bagi mengetahui lebih lanjut. Pendek kata, SAPS memainkan peranan penting kepada pihak pengurusan dalam menganalisis TOV ( Take of Value), ETR (Expected Target Result) dan AR (Actual Result). Pengguna sistem ini pastinya tertumpu kepada para guru, ibu bapa mahupun pelajar sendiri.

  Perlu diketahui para pengguna, SAPS ini akan memaparkan keputusan peperiksaan yang terkini. Oleh itu, ibu bapa dapat menggunakan kelebihan ini dalam usaha memantau prestasi anak mereka. Berikut merupakan tatacara penggunaan sistem yang betul berserta informasi lengkap dalam mengenali dengan lebih mendalam mengenai operasi SAPS Online ini .

  SAPS Semakan Ibu Bapa Online

  SAPS Semakan Ibu Bapa

  Klasifikasi Jenis Keputusan Peperiksaan Yang Boleh Disemak

  Senarai di bawah merupakan jenis-jenis keputusan yang boleh disemak oleh ibu bapa/ penjaga, para guru mahupun murid sendiri :-

  • Keputusan Peperiksaan Sekolah Rendah (Darjah 1 – 6)
  • Keputusan Peperiksaan Sekolah Menengah (Tingkatan 1 – 5)
  • Ujian 1
  • Peperiksaan Pertengahan Tahun
  • Ujian 2
  • Peperiksaan Akhir Tahun
  • Peperiksaan Percubaan (Peperiksaan Percubaan UPSR, PT3 dan SPM)

  Tatacara Penggunaan SAPS yang Betul

  SAPS Semakan Ibu Bapa Online

  Pengguna yang gagal memasuki laman sesawang rasmi SAPS PERLU:

  • Klik “Clear Browsing Cache” ATAU
  • Klik “ Your connection is not private”

  Langkah berikutnya :-

  2. Isi angka kad pengenalan pelajar atau sijil lahir tanpa masukkan apa-apa simbol dan jarak.
  3. Kemudian, klik jenis sesi persekolahan (menengah atau rendah) serta tahun peperiksaan.
  4. Klik butang Semak Laporan, dan anda akan dibawa ke menu seperti paparan di bawah:

  SAPS Semakan Ibu Bapa Online

  1. Untuk paparan yang lebih terperinci, klik Papar Markah Peperiksaan.

  Jenis-jenis Masalah dalam Sistem SAPS serta Cara Mengatasi.

  Para pengguna sedia maklum bahawa sistem ini merupakan permulaan langkah bagi Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melibatkan teknologi dalam sistem pendidikan negara. Oleh itu,para pengguna yang sering kali menghadapi masalah semasa mengoperasi laman sesawang ini perlu ambil perhatian pada penerangan di bawah.

  Masalah Daftar Masuk SAPS

  • Setiausaha Peperiksaan (SUP) Tidak Dapat Daftar Masuk ID

  SUP perlu menghubungi dan membuat laporan pada HELPDESK bagi mendapatkan kepastian tentang masalah ini.

  • Guru Matapelajaran atau Guru Kelas Tidak Dapat Daftar Masuk ID atau masalah Lupa Kata Laluan

  Untuk langkah pertama, SUP akan menyemak kewujudan akaun GMP atau GK berkenaan. Sekiranya akaun belum wujud, maka SUP akan mewujudkan akaun baru dengan menyediakan ID serta kata laluan yang baru. Sekiranya sudah wujud, SUP akan reset kembali kata laluan yang baru.

  SUP boleh menyemak ID dan kata laluan untuk GMP/GK tersebut melalui langkah-langkah seperti berikut;

  1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan

  https://i2.wp.com/anakaskarpencen.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/SAPS-Masalah-Login-Guru.png?resize=618%2C279

   

  1. Klik Kemudahan
  2. Sub menu berikut akan keluar,kemudian klik senarai Pengguna

  Masalah login SAPS

  1. Daftar Masuk ID dan Kata laluan pengguna akan dipaparkan

  Masalah login SAPS

  • Menukar ID dan Kata Laluan
  • Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
  • Klik Menu Guru MP
  • Sub Menu Berikut akan keluar kemudian Klik Tukar Kata Laluan

  Menukar ID dan Kata Laluan

   

  • ID Pengguna, Kata Laluan Lama, Kata Laluan Baru diisi dan sahkan Kata Laluan Baru
  • Klik Hantar

  Menukar ID dan Kata Laluan

  Mendaftarkan Setiausaha Peperiksaan (SUP), Guru Kelas (GK), Guru Matapelajaran (GMP)

  • Masalah data jawatan SUP yang hilang

  Bagi guru-guru yang telah dinaikkan pangkat kepada SUP baru namun masih tiada perubahan maklumat dalam laman sesawang. Anda perlu memaklumkan hal ini kepada SUP lama dan SUP lama tersebut perlu menyemak status guru berkenaan untuk melihat level terkini.

  Kemudian, jika SUP lama masih lagi didaftarkan sebagai SUP sekolah, tindakan seperti di bawah boleh dilakukan;

   1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan
   2. Klik kemudahan
   3. Sub menu berikut akan keluar kemudian klik Admin
   4. Klik Pilih Guru. Kemudian senarai guru akan dipaparkan.

  Masalah level SUP yang hilang

  Seterusnya, paparan seperti berikut akan muncul;

   1. Pilih nama SUP baru kemudian Klik Hantar

  https://i2.wp.com/anakaskarpencen.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/SAPS-Level-SUP-Hilang2.png?resize=618%2C229

  Masalah kemaskini jawatan guru-guru yang masih tergendala untuk tempoh yang lama dalam laman sesawang, hendaklah dilaporkan kepada HELPDESK SAPS. Maklumat yang anda perlu sediakan seperti kod sekolah atau no KP guru-guru yang berkenaan.

  • Pertukaran Jawatan Guru Matapelajaran ke Guru Kelas

  GMP (Guru Mata Pelajaran) perlu memaklumkan kepada SUP di atas sebarangan penukaran yang berlaku. Di bawah merupakan langkah-langkah penukaran GMP kepada GK oleh SUP.

   1. SUP sekolah hanya perlu klik pada menu import Data APDM
   2. Klik Senarai Kelas dan Guru Kelas untuk mengemaskini maklumat GK. Rujuk panduan di dalam gambarajah berikut;

  Pertukaran Level Guru Matapelajaran ke Guru Kelas

   

   1. Senarai guru kelas yang terkini akan dipaparkan

  Pertukaran Level Guru Matapelajaran ke Guru Kelas

  • Tukar level dari Guru Kelas ke Guru Matapelajaran

  Guru Kelas yang ditukar menjadi Guru Matapelajaran perlu memaklumkan kepada SUP untuk menukar level GK kepada level GMP.

  1. SUP perlu klik pada Senarai Pengguna.
  2. Pilih nama guru tersebut dan klik pada Reset.

  Tukar level dari Guru Kelas ke Guru Matapelajaran

  Kemudian, melalui paparan berikut, klik butang Reset untuk menukarkan level GK ke level GMP. Tukar level dari Guru Kelas ke Guru Matapelajaran

  • Mendaftarkan Guru Matapelajaran baru ke dalam sistem SAPS

  Terdapat dua kaedah bagi mendaftar menjadi Guru Matapelajaran,

  • Mendaftarkan sendiri melalui pautan https://sapsnkra.moe.gov.my

  Mendaftarkan Guru Matapelajaran yang baru ke dalam SAPS

  1. Isikan nombor KP, ID, Kata Laluan dan sila sahkan kata laluan
  2. Klik Daftar

  Pendaftaran melalui SUP

  • Pendaftaran melalui SUP

  SUP yang ditugaskan mendaftar guru matapelajaran baru boleh mengikuti langkah-langkah yang lengkap seperti di bawah :-

  1. Klik menu Guru
  2. Sub menu berikut akan keluar dan kemudian klik Tambah Guru
  3. Nombor kad pengenalan, jantina dan umur diisi.

  Pendaftaran melalui SUP

  Pengurusan Guru

  1. Pertukaran Admin
  2. Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
  3. Klik kemudahan
  4. Sub menu berikut akan keluar kemudian Klik Admin

  Pertukaran Admin

   

  1. Klik Pilih Guru dan senarai guru akan dipaparkan
  2. Pilih nama SUP baru kemudian klik hantar.

  Pertukaran Admin

  1. Guru Matapelajaran Tersalah Pilih Kod Subjek

  Para guru yang telah membuat kesilapan dalam mengemas kini kod matapelajaran tidak perlu khuatir. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah mudah seperti dinyatakan di bawah.

  Semakan > Semak Ralat MP.

  https://i2.wp.com/anakaskarpencen.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/SAPS-Salah-Pilih-Kod-Subjek.png?resize=618%2C317

  1. Klik menu Semkan
  2. Sub Menu berikut akan keluar dan kemudian klik Semak Ralat MP
  3. Klik pada butang Ubahsuai untuk mengubah menjadi kod betul

  Setelah selesai proses kemaskini, SUP perlu klik pada Proses Markah Peperiksaan bagi mendapatkan gred dan kedudukan terkini. https://i0.wp.com/anakaskarpencen.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/SAPS-Salah-Pilih-Kod-Subjek2.png?resize=618%2C285

  • Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru

  Bagi Guru Matapelajaran atau Guru Kelas yang akan berpindah ke sekolah baru, GK/GMP perlu memaklumkan perkara ini kepada SUP sekolah untuk SUP pindahkan GMP/GK ke sekolah lain dalam SAPS. Kaedah mendaftar pemindahan guru oleh SUP adalah seperti berikut;

  1. Klik menu guru
  2. Sub menu berikut akan keluar kemudian klik Kemaskini Guru
  3. Klik menu Pindah Sekolah

  Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru

  Seterusnya, paparan berikut akan dipamerkan;

  1. Kod sekolah atau Nama Sekolah baru diisi dan kemudian klik menu Cari
  2. Kemudian klik menu Pilih.

  Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru

  1. Nama sekolah yang dipilih akan dipaparkan dan SUP boleh klik pada butang Pindah Sekolah.

  Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru

  *****Subjek guru yang telah bertukar tidak perlu dihapuskan kerana guru yang mengambil alih subjek bagi kelas tersebut boleh mendaftarkan terus ke dalam subjek berkenaan.

  • Mengambil Alih Subjek Guru Lain
  1. Klik menu Guru MP
  2. Sub menu berikut akan keluar dan kemudian klik Daftar MP
  3. Sila pilih Tingkatan, Kelas, Mp berkaitan, dan Bil. Murid Ambil dicatatkan. Seterusnya klik hantar.

  Mengambil Alih Subjek Guru Lain

  • Masalah Dua Nama Sama Pada Lembaran Markah di dua kelas berbeza

  Pelajar yang berpindah kelas perlu dikemaskini maklumat mereka. Jika tidak, masalah seperti ini akan terjadi. Guru-guru yang mengalami masalah mengemas kini maklumat tersebut boleh mengikuti panduan di bawah.

  • Proses ini memerlukan SUP untuk daftar masuk menggunakan mana-mana akaun guru matapelajaran. Pada bahagian markah yang telah diisi, sila klik butang simpan.
  • SUP akan mengesahkan perubahan yang berlaku menggunakan akaun SUP sendiri. Guru akan dapat melihat bahawa nama pelajar terpapar di dalam kelas yang betul.
  • Masalah yang berlarutan walaupun langkah-langkah di atas telah diambil perlu diajukan kepada helpdesk SAPS .
  • Maklumat Sekolah, Guru dan Pelajar masih Belum Wujud Dalam SAPS

  Masalah berkenaan hanya boleh diatasi dengan melaporkan perkara tersebut kepada pegawai perhubungan SAPS di JPN atau melalui helpdesk SAPS.

  1. Helpdesk akan mendaftar kod sekolah. Kemudian, pihak sekolah perlu melantik seorang SUP dan merasmikan pelantikan tersebut dengan mendaftarnya dalam portal SAPS.
  2. Pendaftaran kali pertama buat para guru dan pelajar perlulah dilakukan di portal Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Kemudian, SUP yang dilantik akan melakukan proses Import ke dalam SAPS.
  3. Berikut ditunjukan proses Import yang betul ke dalam SAPS,
  4. Pilih Menu Admin. Kemudian, import Data APDM
  5. Sub menu berikut akan keluar dan klik senarai Murid SAPS & APDM
  6. Klik import data APDM
  7. Klik import darjah

  https://i0.wp.com/anakaskarpencen.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/SAPS-Daftar-Sekolah-Baru.png?resize=618%2C587

  Nota : Proses Import boleh dilakukan melalui 3 cara iaitu:

  •  Import keseluruhan murid (klik) IMPORT DATA APDM
  • Import secara IMPORT DARJAH
  • Import secara IMPORT INDIVIDU

  Semakan SAPS Ibu Bapa

  • Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

  SUP dikehendaki mengemaskini nombor KP pelajar tersebut di SAPS dengan cara seperti berikut;

  1. Klik Semak mengikut jenis peperiksaan
  2. Klik import Data APDM>Senarai murid SAPS dan APDM
  3. Klik butang yang ditunjukan untuk menghapuskan pelajar yang mempunyai nombor KP yang salah.

  Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

   

  1. Klik OK untuk hapuskan nama pelajar berkenaan.
  2. Klik butang Import untuk mendapatkan No KP Pelajar yang terkini.

  Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

  Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

   

  1. Nombor KP terini akan dipaparkan di bahagian SAPS.

  Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Akses SAPS

  Setelah pembetulan dilakukan, SUP sekolah perlu memaklumkan segala perubahan yang dilakukan melalui HELPDESK SAPS. Maklumat yang SUP perlu maklumkan terdiri daripada NO KP Pelajar yang salah dan NO KP Pelajar yang betul. Langkah ini penting bagi memastikan slip keputusan peperiksaan dapat dipaparkan bagi semakan ibu bapa.

  • Ejaan Nama Anak Salah di dalam SAPS

  Kemaskini yang dilakukan oleh guru kelas di dalam APDM perlu dimaklumkan kepada SUP. SUP akan import semula nama pelajar ke dalam SAPS

  . Langkah-langkah adalah seperti berikut;

  1. Klik senarai import APDM > Senarai murid SAPS & APDM
  2. Klik butang ini untuk hapuskan peelajar yang ejaan namanya salah.
  3. Klik OK untuk hapuskan nama pelajar berkenaan.

  Ejaan Nama Anak Salah di dalam SAPS

  1. Klik butang Import untuk mendapatkan ejaan nama pelajar yang terkini.

  Ejaan Nama Anak Salah di dalam SAPS

  SUP tidak perlu memakluman pada pihak HELPDESK SAPS berkenaan kesalahan ejaan pada nama pelajar. Hal ini,tidak akan menjejaskan markah pelajar berkenaan. Sebaliknya, SUP perlu memproses semula pendaftaran pelajar berkenaan untuk membetulkan nama pelajar bagi diletakkan pada slip peperiksaan terkini.

  Pengisian markah percubaan UPSR/PMR

  • Masalah pengesahan markah tidak dapat dilakukan.

  SUP boleh membuat pengesahan markah untuk peperiksaan mahupun ujian melalui langkah-langkah berikut;

  1. Klik Masuk mengikut jenis peperiksaan

  Masalah pengesahan markah tidak dapat dilakukan

  Hanya status yang berwarna hijau membenarkan SUP melakukan pengesahan markah peperiksaan.

  Langkah-langkah bagi melakukan pengesahan bagi status berwarna HIJAU:

  1. Klik Tingkatan/Tahun yang terlibat
  2. Klik pada butang terakhir untuk pengesahan maklumat.

  Masalah pengesahan markah tidak dapat dilakukan

  Paparan yang menunjukkan warna merah perlu dilakukan pengisian MARKAH oleh guru mata pelajaran. SUP perlu menyemak subjek teras yang belum diisi markah dan memaklumkan hal berkenaan kepada GMP terlibat supaya tindakan boleh diambil.

  1. Status Merah menunjukkan Pengisian Markah oleh GMP belum selesai dibuat

  Masalah pengesahan markah tidak dapat dilakukan

  Subjek-Subjek Yang Diambilkira Dalam Pengiraan GPS PMR

  Berikut merupakan subjek-subjek Teras yang diambilkira dalam penilaian PMR;

  • Cara mengubah bilangan murid subjek yang diajar

  GMP boleh mengubah bilangan murid jika ada pertambahan murid di dalam kelas tersebut melalui cara seperti berikut;

  1. Klik masuk mengikut jenis peperiksaan
  2. Klik Menu Guru MP
  3. Sub menu berikut akan keluar, kemudian Klik Menu Markah

  Cara mengubah bilangan murid subjek yang diajar

  Seterusnya, melalui paparan berikut;

  1. Klik disini untuk mengubah bilangan murid setiap subjek

  Cara mengubah bilangan murid subjek yang diajar

  Sumber maklumat diperoleh dari Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *